1. De Hoge Kouter
  2. Waarden

De waarden die we hanteren op De Hoge Kouter

Bij het werken met onze jongeren houden we rekening met deze waarden:

De gelijkwaardigheid: Lichamelijke verstandelijke of andere eigenschappen maken niemand meer of minder. Mensen met een beperking beschouwen we evenwaardig als mensen zonder beperking. Zo zijn we ervan overtuigd dat mensen met een beperking een meerwaarde kunnen betekenen voor de maatschappij.

De eigenwaardigheid: iedereen is uniek. In dit uniek zijn willen we juist een rijkdom beleven. Verschillende meningen of persoonlijkheden zijn juist bijzonder interessant om samen tot een betere werking  te komen. We zijn allemaal anders en dit willen we vooral zien als een kans om iets op een andere wijze te bekijken.

De rolwaardigheid: in onze samenleving hebben we allemaal een bepaalde rol. De ene persoon is de jongere, de andere de opvoeder of leerkracht bijvoorbeeld. Waar meerdere mensen samen zijn moeten we een taakverdeling afspreken en verantwoordelijkheid met elkaar delen. Ieder heeft daar zijn rol in. We willen daarom elkaars rol respecteren en elkaar ruimte laten om die rol zo goed mogelijk te vervullen.

De beschermwaardigheid: We mogen er echter niet blind voor zijn dat onze jongeren op bepaalde vlakken minder zelfredzaam zijn. Beschermwaardigheid bestaat er in dat we respecteren dat we bepaalde zaken niet kunnen verwachten van onze jongeren. Hierin verdienen ze onze bescherming, net omdat we elk van hen waarderen voor de persoon die ze zijn. Zo geven we net alle kansen aan hun talenten.

De levenswaardigheid: Het is belangrijk dat iedereen in De Hoge Kouter met evenveel respect en kansen wordt bejegend. Dit geldt ook zeker voor onze jongeren. We verwijzen hiervoor ook naar de mensenrechten, zie ook het rapport van de VN (28 januari 2016), waarbij er duidelijk werd dat er wel nog werk aan de winkel is in ons land.

Elk van ons heeft nood aan én recht op een zinvol leven, zowel onze medewerkers als de jongeren. Het is de doelstelling van De Hoge Kouter om dit zoveel mogelijk te voorzien.

 

 

 

Bij de medewerkers stellen ook specifiek deze kerncompetenties voorop: cliëntgerichtheid, samenwerken en flexibiliteit.

VAPH

KOCK De Hoge Kouter
Bad Godesberglaan 19
8500 Kortrijk

T 056 24 38 60
F 056 20 02 49
info@dehogekouter.com
©KOCK De Hoge Kouter - 2021