1. De Hoge Kouter
  2. Missie

Missie

KOCK (Katholiek Orthopedagogisch Centrum Kortrijk) De Hoge Kouter, een MFC met dagopvang, dagbesteding en een ambulante dienst, ondersteunt jongeren tussen 12 en 21 jaar met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende beperking of problematiek, in hun groei naar volwassenheid.

Vanuit een hartelijke en stimulerende sfeer, biedt De Hoge Kouter professionele (orthopedagogische, sociale en (para)medische) ondersteuning aan jongeren en hun directe omgeving in functie van een harmonische ontwikkeling van de jongere als persoon en de versterking van de context.

De Hoge Kouter stelt de vraag van de jongere centraal en zoekt, in overleg met en met duidelijke inspraak van de jongere en zijn ouders, naar een antwoord op maat.

De voorziening ontwikkelt haar activiteiten in nauwe samenwerking met BuSO De kouter, maar stelt haar diensten ook ter beschikking jongeren van andere scholen.

De Hoge Kouter is een organisatie met een open deur naar de ruimere maatschappij, en dit in twee richtingen: enerzijds worden er voor de jongeren zo veel mogelijk kansen gecreërd om hun participtie in de maatschappij te vergroten - actief en buiten de muren van de voorziening - anderzijds staat de deur open voor samenwerking en uitwisseling met externen.Door een positieve en constructieve samenwerking met andere voorzieningen en diensten voor personen met een beperking dragen we bij tot expertiseontwikkeling en –verspreiding.

Op deze manier werken we mee aan een positieve beeldvorming omtrent personen met een beperking.

 

VAPH

KOCK De Hoge Kouter
Bad Godesberglaan 19
8500 Kortrijk

T 056 24 38 60
F 056 20 02 49
info@dehogekouter.com
©KOCK De Hoge Kouter - 2021