1. Glossary

GlossaryASS

Autisme Spectrum Stoornis

BuSO

Buitengewoon Secundair Onderwijs

CAW

Centrum algemeen welzijn

DHK

De Hoge Kouter

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

IJH

Integrale Jeugdhulp (jeugdhulp over de sectoren heen)

IRPC

Intersectorale regionale prioriteitencommissie

ITP

Intersectorale Toeganspoort (=1 TP voor alle vormen van Jeugdhulp)

KOCK

Katholiek Orthopedagogisch Centrum Kortrijk

MDT

Multidisciplinair Team

MFC

Multi Functioneel Centrum

MPI

Medisch Pedagogisch Instituut

NRTH

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

NRTJ

Niet rechtstreeks toegankelijke (jeugd)hulp

ouders

In functie van een vlotte leesbaarheid wordt met de term ouders, ook de de wettelijke vertegenwoordigers bedoeld

PMH

Persoon met handicap

RTH

Rechtstreeks toegankelijke hulp

RTJ

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

RVT

Rust- en verzorgingstehuis

SMOG

Spreken met ondersteuning van gebaren

VAPH

Vlaams agentschap voor personen met een handicap

VIPA

Vlaams infrastructuurfonds voor persoonlijke aangelegenheden
VAPH

KOCK De Hoge Kouter
Bad Godesberglaan 19
8500 Kortrijk

T 056 24 38 60
F 056 20 02 49
info@dehogekouter.com
©KOCK De Hoge Kouter - 2023