1. Sponsors
  2. VEF

VEF

KOCK De Hoge Kouter is lid van VEF, de vereniging voor ethische fondsenwerving. Het respect voor de ethische code van de VEF is een vrijwillig maar bindend engagement.

Elk jaar worden we door VEF beoordeeld op een heel aantal criteria. Na een positieve beoordeling mogen we opnieuw het logo van VEFgebruiken. Dit logo garandeert dat uw gift aan De Hoge Kouter goed gebruikt wordt en rechtstreeks ten voordele van de jongeren is.

Als lid van de VEF hebben wij ook de plicht om te informeren over de aanwending van de door ons ontvangen giften. Dit gebeurt op zeer regelmatige basis in ons tijdschriftje 'BALANS'. Informatie over de algemene financiële toestand van KOCK De Hoge Kouter stellen we ook beschikbaar via onze jaarrekening.

Voor meer informatie hierover kan u ook steeds terecht bij franky.devos@dehogekouter.com

 

VAPH

KOCK De Hoge Kouter
Bad Godesberglaan 19
8500 Kortrijk

T 056 24 38 60
F 056 20 02 49
info@dehogekouter.com
©KOCK De Hoge Kouter - 2023