1. De Hoge Kouter
  2. Visie

Visie

"GELUK EN TOEKOMST MAKEN WE SAMEN"

De Hoge Kouter profileert zich als netwerkorganisatie en als expertisecentrum dat in de praktijk staat.  We streven ernaar om een referentie te zijn op het gebied van kwaliteitsvolle zorg/ondersteuning voor jongeren met een beperking en hun context.  

De Hoge Kouter vertrekt vanuit een Christelijke levensvisie en staat open voor andere levensbeschouwingen.  

Samen met de krachten en de kwaliteiten van de jongeren en hun context gaan wij aan de slag.  We zetten sterk in op sociaal en emotionele ontwikkeling om te komen tot een optimale zelfontplooiing. Dit alles gebeurt vanuit een participatieve basishouding, waar verbindende, dialoog-gerichte communicatie centraal staat.  

Het geluk en de toekomst van de jongeren zijn ons kompas en onze drijfveer. Centraal staat de kwaliteit van leven volgens de acht levensdomeinen van Schalock (materiaal, emotioneel en lichamelijk welbevinden, interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontplooiing, zelfbepaling, sociale inclusie en rechten). Essentieel in de begeleiding zijn de vertrouwensrelatie en continuïteit.  

We geloven in ons ABC[1] zowel voor de jongeren, hun context als voor de medewerkers. Dit betekent dat we inzetten op Autonomie waarbij iedereen individueel en/of in team eigen keuzes kan maken. 

We engageren ons tot Binding en verbondenheid, zowel van de jongeren met de begeleiders, hun context en de samenleving, als van de medewerkers met elkaar en met de organisatie.

We vertrekken vanuit Competenties, zetten deze in en streven naar een optimale ontwikkeling.

Vanuit de (inter)sectorale samenwerking met De Zuidwester [2], met onderwijs en met andere organisaties binnen en buiten de Jeugdhulp, delen we kennis en expertise en wisselen we uit, zodat we een open, vooruitstrevende en ruime blik behouden en meteen ook zelfkritisch naar onze organisatie kijken. 

Binnen de grenzen van ons (aan)kunnen, bieden we zorg en ondersteuning waar nodig. Op die manier werken we mee aan een inclusieve maatschappij. 

De Hoge Kouter is een sociale onderneming waar lean (effectief en efficiënt) gewerkt wordt. Op die manier werken we mee aan een duurzame maatschappij.

 


 

 

VAPH

KOCK De Hoge Kouter
Bad Godesberglaan 19
8500 Kortrijk

T 056 24 38 60
F 056 20 02 49
info@dehogekouter.com
©KOCK De Hoge Kouter - 2023