1. RTH

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

X, een meisje met een licht verstandelijke beperking en ASS werkt in het gewone werkmilieu maar zij voelt zich heel eenzaam. Ze heeft weinig tot geen sociaal contact buiten haar werkomgeving. Ze stelt ons de vraag om mee haar netwerk in kaart te brengen en uit te breiden. Ook heeft ze heel wat vragen rond haar loonbrief en vraagt ze hulp om haar budget te beheren. Ze woont zelfstandig en heeft vaak moeite om de poststukken te begrijpen die zij ontvangt…’

WAT?

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.  Hiervoor hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.  Rechtstreeks toegankelijk hulp bestaat in DHK in twee vormen:

1. Begeleiding

Heb je een vraag over je huishouden, administratie, wersituatie,...? Stel ze aan een begeleider.  Hij of zij helpt je graag verder tijdens individuele gesprekken van een tot twee uur. Bij jongeren kan de begeleiding bestaan uit het leren omgaan met de handicap en het krijgen van hulp om de handicap te aanvaarden.  De ouders krijgen opvoedingsondersteuning.  

Je kiest tussen:

  • ambulante begeleiding = jij verplaatst je naar de hulpverlener
  • mobiele begeleiding = de hulpverlener komt naar jou

2. Dagopvang

Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld samen koken, tekenen, dansen, een uitstap,...Dagopvang is er op week- en weekenddagen.  Als je dat wilt, kun je ook een halve dag gaan.

HOE?

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden.  Je betaalt een deeltje zelf, de rest neemt het VAPH op zich.

1. Jouw bijdrage

Begeleiding: 5,34 euro per sessie

Dagopvang: 10,15 euro per dag

Als je een basisondersteuningsbudget ontvangt dan kan je daarmee je bijdrage voor rechtstreeks toegankelijke hulp betalen.

2. Jouw RTH-punten

Het VAPH neemt het andere deel van je kosten voor zijn rekening.  Hoe werkt het?  Je kunt per kalenderjaar maximum acht punten besteden.  Dat bespreek je met je RTH-aanbieder.  Of ze je de gewenste ondersteuning kunnen bieden is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de RTH-aanbieder.  Je kiest zelf welke ondersteuning je wilt.

Voor meer informatie kan u terecht bij Kabas, Bad Godesberglaan 19, 8500 Kortrijk 056/243860

Contactpersonen: Evy Vankeirsbilck en Eline Vandemeulebroucke

Email: rthcel.minderjarigen@dehogekouter.com

VAPH

KOCK De Hoge Kouter
Bad Godesberglaan 19
8500 Kortrijk

T 056 24 38 60
F 056 20 02 49
info@dehogekouter.com
©KOCK De Hoge Kouter - 2023