1. De Hoge Kouter
  2. Doelgroepen

Doelgroepen

MFC De Hoge Kouter heeft een vergunning en een erkenning verleend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De vergunning werd verleend voor de begeleiding van jongeren tussen 12 en 21 jaar met een licht, matig of ernstig mentale handicap, eventueel met een bijkomende problematiek zijnde autisme, autismespectrumstoornis, meervoudige beperking, gedrags- en emotionele problemen.

VAPH

KOCK De Hoge Kouter
Bad Godesberglaan 19
8500 Kortrijk

T 056 24 38 60
F 056 20 02 49
info@dehogekouter.com
©KOCK De Hoge Kouter - 2023